Приземен етаж

6 асансьора - всеки с вместимост 14 души
Височина на тавана - 6,85 м
Офисна площ на приземен етаж - 505 кв. м

Приземен етаж

Контакти