ДОБРА НОВИНА ЗА GORA

Радваме се да ви съобщим, че нашият проект вече получи своето Разрешение за строеж номер 291/02.11.2018 г.