Технически спецификации

Електрическа обезпеченост
Сградата има захранване от първа категория, от два независими източника, които осигуряват пълно резервно захранване на основните системи.

Видеонаблюдение
Сградата е изцяло снабдена с камери за видеонаблюдение.

Контрол на достъпа
За по-висока сигурност достъп до сградата ще бъде предоставян само след потвърждение според предварително уточнена процедура.

Пожар и защита
Сградата е проектирана и изградена в съответствие с действащите противопожарни разпоредби. Подземните етажи са оборудвани със спринклер системи, а всички останали – със система маркучи на всеки етаж.

Водоснабдяване и канализация
Сградата е свързана с главната градска водопроводна и канализационна мрежа. Топлата вода за офисите ще се осигурява чрез електрически котлета. Дъждовната вода ще се използва за напояване, както и за промиване на тоалетните в сградата.

Отопление, канализация и вентилация
Системата предоставя възможност за индивидуален контрол във всяко помещение или етаж на сградата. Вентилационната система работи със 100% чист въздух. Поради липсата на вентилатори нивото на шум е изключително ниско.

Системи за управление (ВМS)
Висококласните системи за управление от водещия производител Siemens ще интегрират, наблюдават, контролират и управляват всички инженерни услуги. Системата ще контролира охладителите, бойлерите, вентилационната и климатичната система. Ще следи за неизправности на водните помпи, вентилаторите за контрол на налягането в асансьорните шахти и стълбищата, спринклер системата, пожароизвестителната и охранителната системи.

Асансьори
Сградата е оборудвана с шест пътнически асансьора Schindler с товароподемност 1050 кг/14 души и система Destination Control. Всички асансьори са проектирани с необходимите аксесоари и звукови сигнали за улесняване и гарантиране на свободен достъп за хора с увреждания.

Тераси
Всеки етаж има собствена тераса, достъпна от всички офис помещения на него.

Удобства
До GORA може да се стигне и чрез велосипедна алея, която стига до центъра на града. Сградата предлага паркинг за велосипеди, съблекални и душове достъпни за всички наематели.

Зареждащи станции за електрически автомобили
26 АВВ станции за зареждане на електрически автомобили ще бъдат монтирани за удобство на наемателите.